Jakub Adamiak – architekt

Jakub Adamiak SARP
zdjęcie: Anna Gregorczyk

Doświadczenie zawodowe

właściciel firmy architektonicznej; PEWNE KRESKI grudzień 2009 do dziś:  

zakres obowiązków: zarządzanie i prowadzenie firmy, wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu klienta, nadzór autorski na budowach, opinie i analizy z dziedziny architektury;

koordynator ds. architektury, Trigranit Development Polska Sp. z o.o., styczeń 2011 do listopada 2013:

Projekt Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Poznaniu: zakres obowiązków: koordynacja, sprawdzanie i opiniowanie projektów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych na wszystkich etapach zaawansowania, analizy wykonalności i funkcjonalności, sprawdzenie wykonania i odbiór robót budowlanych zgodnie z projektem, projektowanie na potrzeby budowy, zarządzenie dokumentacją projektu;

projektant; Pracownia Architektoniczna Grzegorz Czerwiński, listopad 2008 do grudnia 2011:      

zakres obowiązków: wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu klienta,  sporządzanie dokumentacji projektowej;

projektant; Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, luty 2006 do październik 2008:

zakres obowiązków: wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu klienta,  sporządzanie dokumentacji projektowej;

projektant; Litoborski+Marciniak sp. z o.o. październik 2004 do stycznia 2006 (z przerwami):   

zakres obowiązków: wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu klienta,  sporządzanie dokumentacji projektowej;

kreślarz, firma projektowo – geodezyjna Panhandle Associates Inc., Floryda, USA wrzesień 2004:       

zakres obowiązków: kreślenie map i podkładów geodezyjnych (Autocad, Eagle);

Uprawnienia

Kwiecień 2012:      Rozpoczęcie praktyki budowlanej w celu uzyskania uprawnień wykonawczych w specjalności architektura

Czerwiec 2010:      Uzyskanie uprawnień w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, nr WP-OIA/OKK/UpB/28/2010

Edukacja

2000 – 2005      Studia na Politechnice Poznańskiej na wydziale Architektury.

1996 – 2000      Liceum Ogólnokształcące nr VII, im. Dąbrówki w Poznaniu, ul. Żeromskiego 8/12, profil informatyczny

Dodatkowe umiejętności

Komputerowe:      zaawansowana znajomość obsługi programów CAD, graficznych, wizualizacji, znajomość programowania i tworzenia stron internetowych oraz programów biurowych, MS Project

Języki:      Angielski zaawansowany w mowie i w piśmie, Rosyjski podstawowy w mowie i w piśmie, Chiński początkujący

Inne:      prawo jazdy kategorii B