Oferta

Usługi projektowe

 • projekty koncepcyjne
 • projekty wnętrz
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze i warsztatowe
 • projekty do uzyskania warunków zabudowy
 • inwentaryzacje

Usługi doradztwa i obsługi procesu budowlanego

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie i prowadzenie procesów administracyjnych
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji wszystkich faz projektowych i wykonawczych
 • koordynacja między branżowa budowy
 • rola inspektora nadzoru w zakresie architektonicznym
 • zarządzanie procesem budowlanym
 • koordynacja sprzedaży lokali mieszkaniowych i obsługi klientów

Usługi inne

 • projektowanie graficzne
 • tworzenie stron internetowych