PEWNE KRESKI na KonsultAKCJI

Uczestniczyłem w KonsultAKCJI przeprowadzanej przez SARP Poznań – to było ciekawe doświadczenie! Dziękuję wszystkim przybyłym, wszyscy szukający pracy – powodzenia i wytrwałości!

Podziękowania Magdzie za organizację całości!

Zdjęcia do obejrzenia tutaj.

Pomysły na Wolne Tory

Pomysły na Wolne Tory:

Wolne Tory są olbrzymim i zdegradowanym terenem w centrum Poznania. Ich odpowiednie zagospodarowanie zdominuje rozwój Poznania na kilkanaście najbliższych lat. Najlepsze rozwiązania urbanistyczne i późniejsza ich realizacja przez władze miasta, pozwolą Poznaniowi wejść do ligi miast zachodnioeuropejskich, w których udana rewitalizacja poprzemysłowych terenów zapewniła im wieloletni rozwój i polepszenie sytuacji mieszkańców.

Trudno dla tak skomplikowanego tematu podać „pomysły”, które pomogą w rozwiązaniu problemów wolnych torów i przylegających do nich terenów. Warto docenić pomysł władz miasta i włączyć się w dyskusję o przyszłości tego niemałego wycinka Poznania.

Pomysły przekazane w szkicowej formie pokazują najważniejsze elementy urbanistyczne, które powinny znaleźć się w docelowym zagospodarowaniu wolnych torów, aczkolwiek ich rozmieszczenie może być inne. Oto najważniejsze z założeń/pomysłów dla wolnych torów:

– klin zieleni – podobnie jak w innych dzielnicach Poznania, tak nowo powstająca dzielnica powinna mieć dostęp do terenów rekreacyjnych i zielonych. Ważne, aby klin miał zapewnioną ciągłość, co pozwoli pieszym i rowerzystą poruszać się z południa miasta, aż do jego centrum bezkolizyjną i zieloną trasą. Duża ilość zieleni zapewni odpowiednią strefę buforową pomiędzy terenami kolejowymi a zabudową oraz podwyższy cenę terenów sąsiednich. Na pewnym odcinku zaproponowano klin zieleni jako formę łagodnego zbocza, stanowiącego miejsce rekreacji, barierę akustyczną i ciekawą formę wytwarzającą wartość dodaną (we wnętrzu może znajdować się parking lub ulica rozprowadzająca ruch po dzielnicy). Na południu, wiaduktem nad ul. Hetmańską można w przyszłości połączyć trasę z Laskiem Dębińskim.

– plac / rynek – przestrzeń publiczna stanowiąca serce dla nowo powstającej dzielnicy i jako zwornik pomiędzy rynkiem Łazarskim i Wildeckim

– połączenia dla pieszych/rowerzystów nad torami, jedno: łączące rynek Wildecki z Łazarskim, drugie w rejonie garażu lokomotyw, np. jako przedłużenie ul. Sikorskiego

– linia tramwajowa – oś całej dzielnicy – zaprojektowana, jako deptak z tramwajem i zielenią, bez ruchu samochodowego przy samej linii tramwajowej.

– budynki publiczne/miastotwórcze: restauracja starych budynków: garaż lokomotyw, spichlerz i wieża ciśnień przy ul. Hetmańskiej, i tworzenie nowych centrów kultury, bibliotek i sali koncertowych.

– główna arteria – łącząca ulicę Hetmańską i ulicę Matyi – przechodząca pod trasą kolejową i schowana w zboczu zielonego klinu. Ulica odciąży nieprzystosowane do dużego ruchu ulice 28 Czerwca i Przemysłową, „przyklejona” do torów kolejowych, jednocześnie rozprowadzi ruch po nowej dzielnicy nie przecinając jej na mniejsze części.

pomysły na Wolne Tory, Jakub Adamiak, plansza nr 02
pomysły na Wolne Tory, Jakub Adamiak, plansza nr 02
pomysły na Wolne Tory, Jakub Adamiak, plansza nr 03
pomysły na Wolne Tory, Jakub Adamiak, plansza nr 03

 

Wypowiedź dla WTK

Wypowiedź na temat klinów zieleni dla Poznańskiej telewizji WTK (link)

Będzie referendum ws. klinów zieleni?
Chcą tego radni SLD. Mieszkańcy mieliby odpowiedzieć na pytanie o zabudowę mieszkaniową na terenie klinów zieleni i parku Kasprowicza. Nowe studium Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza tworzenie obiektów na części powierzchni tych terenów.