Centrum Biedruska

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”

Projekt Konkursowy

Lokalizacja: Biedrusko

Autorzy:

Jakub Adamiak

Mikołaj Stępień

Norbert Golec

Data: Grudzień, 2011

 

1

2

3