Pewne Inwestycje

W związku z rozwojem zawodowym i poszerzaniem oferty firmy, założyłem spółkę Pewne Inwestycje sp. z o.o.

Spółka oferuje nadzory, projektowanie, opracowywanie ekspertyz pożarowych, opinie techniczne, doradztwo projektowe i zarządzanie projektami. Zapraszamy do współpracy. W ramach spółki Pewne Inwestycje działać będzie dział projektowy Pewne Kreski.