Hala sportowa UAM

Konkurs na opracowanie projektu architektoniczno – koncepcyjnego hali sportowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I nagroda

Podczas pracy w ARPA Jerzego Gurawskiego

Lokalizacja: Poznań

Autorzy:

Jerzy Gurawski

Jakub Adamiak

Marek Szapiel

Łukasz Janiak

Data: Czerwiec, 2006

widok9

03 04 12 p1 p2 p3 p4 p5 p6

Urząd Wojewódzki

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wyróżnienie

Lokalizacja: Poznań

Autorzy:

Jakub Adamiak
Piotr Chlebowski
Grzegorz Czerwiński
Robert Drobnik
Andrzej Stachowski

Projekt: Grudzień 2009

01 02 04 05 06 07 08 (\\Alvar\D\PIOTR\URZ245D MARSZA243KOWSKI\UM17 Model (1 (\\Alvar\D\PIOTR\URZ245D MARSZA243KOWSKI\UM17 Model (1 D:PROJEKTYUM18.PLANSZA NR 3 Model (1) p4 p5 p6 p7 p9

Centrum Biedruska

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”

Projekt Konkursowy

Lokalizacja: Biedrusko

Autorzy:

Jakub Adamiak

Mikołaj Stępień

Norbert Golec

Data: Grudzień, 2011

 

1

2

3

Zagórze

Konkurs na studium programowo – przestrzenne zabudowy działek przy ul. Zagórze w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań

Autorzy:

Jakub Adamiak

Natalia Stępień

Mikołaj Stępień

Data: Luty 2008
01

02

03

p01

p02

p03