Koordynator ds. Architektury

Praca jako Koordynator ds. architektury w Trigranit Development Sp. z o.o. podczas budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu.

wiz